Echtgenoot van Kathleen Van Nuffel.

Willem Elias (°1950) is doctor in de Wijsbegeerte (VUB). Verder studeerde hij aan de Rijksuniversiteit te Leiden pedagogie en museologie en was gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Sinds 1 oktober 2016 is hij emeritus. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB), van de internationale museumvereniging (ICOM) en van de raad van beheer van het museum Kanal, erevoorzitter van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) en kunstcriticus (AICA).

Hij publiceerde meerdere boeken en talrijke artikels over hedendaagse kunst, ethiek en esthetica. Belangrijke boeken zijn: ‘Tekens aan de Wand. Hedendaagse stromingen in de kunsttheorie’ en de twee delen, ‘Aspecten van de Belgische kunst na ’45’. Beide publicaties staan voor zijn wijze waarop hij kunst benadert: eerder vanuit de filosofie dan vanuit de kunstgeschiedenis en overtuigd dat men het fenomeen van de moderne kunst kan toelichten met Belgische kunstenaars. Dit laatste resulteerde in een omvangrijke reeks boeken en catalogi over vooral Vlaamse kunstenaars.