Liber Amicorum Willem Elias

Dit boek gaat gepaard met het afscheid van Willem Elias aan de Vrije Universiteit Brussel. Het laat de lezer binnenkijken in zijn leefwereld door de ogen van zijn vrienden: collega-professoren, alumni, politici, zakenlui en vele anderen met wie hij vaak rijkelijk tafelt en dialogeert. Net zoals een kunstwerk beter te begrijpen is door het te benaderen vanuit verschillende invalshoeken, schetst dit boek een accuraat totaalbeeld van een man van vele facetten.

Als professor inspireerde hij zijn studenten, als dwarskijker opende hij de ogen van kunstliefhebbers, als bevlogen spreker vermaakte hij zijn publiek op vernissages, als decaan liet hij een frisse wind waaien met zijn eigen managementstijl, als vrijdenker doorbrak hij talrijke taboes, als minnaar plezierde hij vele vrouwen, als vriend kent hij zijn gelijke niet. Als slechte slaper schreef hij een indrukwekkend oeuvre bijeen.

In het Woord Vooraf schetst Willem Elias zelf zijn eigen pedagogisch traject. Er vallen vele lessen uit te leren. Bovenal blijft hij een educator.