6 Postscriptum: Het postmodernismedebat

Gepubliceerd op 25 oktober 2011 om 18:06

In plaats van de meest recente teksten op een rijtje te zetten, verkiezen we verslag uit te brengen van de discussie tussen de meesterdenkers van het postmodernisme en hun opponent. Elke auteur apart behandelen zou een te willekeurige afsluiting zijn van dit boek. Vandaar dat we, bij wijze van postscriptum bij het hoofdstuk over structuralisme en poststructuralisme het probleem van het postmodernisme even behandelen.

Eerst laten we Baudrillard aan het woord. Hij is een voorbeeld van een auteur die zeer scherp de postmoderne visie op de functie van actuele kunst geformuleerd heeft.

Vervolgens bespreken we Lyotard in discussie met Habermas. Lyotard is inmiddels de woordvoerder van het postmodernisme.

Habermas daarentegen beschouwt de opdracht van het modernisme nog niet als voleindigd. We ronden af met een reflectie over het concept avant-garde en de vraag hoe dat vandaag nog actueel kan zijn.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.